Proeftuin ItaliŽ - over de Italiaanse politiek / door dhr. Arthur Weststeijn,12 april 2019

Spreker Arthur Weststeijn is van origine historicus en is werkzaam als docent Italiaanse geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Van 2011 tot 2017 werkte hij als staflid geschiedenis, aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome en deed hij promotieonderzoek in Florence. Door de jaren heen schreef hij ook diverse boeken over o.a. de intellectuele rebellen uit de Gouden Eeuw, de merkwaardige geschiedenis van het centrale treinstation van Rome en over in Rome verdwaalde Nederlandse kunstenaars en dichters. Samen met Pepijn Corduwener, collega-historicus, publiceerde hij een boek over het moderne Italië en hoe dit land de moderne politiek in hun ogen eigenlijk heeft uitgevonden.

In "Proeftuin Italië", maar zeker ook tijdens deze avond, is een toelichting gegeven hoe hun visie op Italië tot stand is gekomen en als het ware trendsettend is geworden voor de hedendaagse moderne politiek. Veel belangrijke politieke ontwikkelingen zijn immers volop tot wasdom gekomen. De (politieke) geschiedenis van Italië werd verduidelijkt door deze te definiëren in een vijftal experimenten. Kort uiteengezet als volgt: Het 1ste experiment: de liberale natiestaat (immers constitutionele monarchie, vrijhandel) in combinatie met een natiestaat (centralistisch bestuur, nationalisme). Vrijheid én eenheid. Denk aan Vittorio Emanuele II.

Het 2de experiment: de totalitaire staat (kenmerken van de éénpartijstaat/dictatuur). Staat en burgers bij elkaar in één partij met één leider. Denk aan Mussolini. Het 3de experiment: de partijstaat (kenmerken van democratie met algemene verkiezingen, sterk parlement, afschaffing van de monarchie en geleid door socialisten/communisten). Feitelijk een democratie van bovenaf gestuurd= partitocrazia. Daarna volgde het 4de experiment: het populisme. Berlusconi is hier een sterk voorbeeld van. Feitelijk geen partij, maar een individu die een directe band met zijn volk opbouwt en via taalgebruik en media de "gewone" man bereikt. De inhoud is minder belangrijk dan de gekozen vorm.
En dan vanaf 2011 de komst van een nieuw experiment: Il Parto. We zien de laatste jaren in Italië de opkomst van de 5-sterrenbeweging: cinque stelle.

Het was een interessante avond met een boeiend onderwerp dat zeer toegankelijk werd gebracht. Onze dank gaat dan ook uit naar de heer Arthur Weststeijn!