Agenda


2019-12-13

'De meest beroemde dag van de eeuw'. Keizerkroningen in  middeleeuws Rome, 800-1452 / Anne Huijbers, Bern Zwi)
Aanvang: 19:00 uur! (let op, dus niet 19:30 uur zoals gewoonlijk)
Het betreft een besloten avond voor leden. Zij mogen als lid van onze vereniging  een partner/een introducée meebrengen. 

Tot het einde van de middeleeuwen waren in West-Europa de keizers en Rome onlosmakelijk met elkaar verbonden. De keizerkroning van Karel de Grote in de oude Sint-Pietersbasiliek, op 25 dec 800, staat in ons collectieve geheugen ingeprent als een centrale gebeurtenis in middeleeuws Europa en wordt beschouwd als de vernieuwing van het Romeinse rijk in het Westen (renovatio imperii romani).

Na Karel de Grote   ondernamen niet minder dan 26 Europese koningen (en vaak ook   koninginnen) de tocht naar Rome om daar de keizerskroon in   ontvangst te nemen; de Habsburger Frederik III zou in 1452 de   laatste zijn die in Rome tot keizer werd gekroond.

Een keizerkroning in Rome verenigde de hoogste wereldlijke en geestelijke macht, keizer en paus, in één ceremonie, die bol stond van symboliek en betekenis en waarbij iedereen op de beste plek vertegenwoordigd wilde zijn. De lezing laat aan de hand van verschillende bronnen zien wat er in Rome gebeurde tijdens een keizerkroning.

Locatie: Trevianum Scholengroep Sittard ,  ingang Havikstraat, 2e verdieping.

Het betreft een besloten avond voor leden maar uiteraard mag u als lid van onze vereniging uw partner / een introducée meebrengen. Voor deze partner/ introducée dient een bijdrage van Euro 10 te worden overgemaakt.

terug