'De meest beroemde dag van de eeuw'. Keizerkroningen in  middeleeuws Rome, 800-1452 / door Anne Huijbers, Bern (Zwi), 13 december 2019

Impressie van de lezing:
De avond stond tevens in het teken van de jaarafsluiting van 2019. Een jaar waarin we met veel genoegen op terugkijken en waar we veel drukbezochte lezingen hebben gehad. Het is altijd een genoegen om te ervaren dat de lezingen die we voor de leden organiseren, zoveel animo hebben en ook deze avond waren ongeveer 150 leden en hun introducés aanwezig.

Tijdens het begin van de avond werd iedereen ontvangen met koffie/vlaai en onder het genot van deze Limburgse lekkernij, werd al druk bijgepraat en gesproken over het onderwerp en de feestelijke afsluiting later die avond.
Maar eerst was er de lezing van Anne Huijbers, een jonge Limburgse vrouw uit de regio (Grevenbicht) die na het doorlopen van het gymnasium (Bisschoppelijk College-later Trevianum) geschiedenis is gaan studeren in Groningen. Daarna volgde een specialisatie middeleeuwse studies in Leeds, gevolgd door een studie History Education. Anne heeft steeds afwisselend werk en onderzoek gedaan in o.a. Rome, Bologna, Turnhout en Basel. En nadat ze een paar maanden geleden nog in Groningen als docent Middeleeuwse geschiedenis werkzaam was, is ze momenteel verbonden aan  de universiteit van Bern. Inmiddels is haar talent ook wereldwijd niet onopgemerkt gebleven en is beloond met een aantal beurzen en awards.
Het onderwerp van deze avond werd aan de hand van haar verhaal, muziek en diverse sheets, op een prettige wijze verduidelijkt en dat leidde uiteindelijk tot de uitleg van “de meest beroemde dag van de eeuw”! 
Nu Kerst nadert, is het wel extra leuk om te vermelden dat de 1 ste keizerkroning van het Roomse Rijk, plaatsvond op een plek niet ver hier vandaan, namelijk in Aken op 25 december 800. Het betrof Karel de Grote.
Het was een mooie lezing die op een plezierige manier werd gegeven.
Nadat Anne haar verhaal had beëindigd, was het tijd voor de feestelijke afsluiting.
Zeker de moeite waard om te vermelden is dat we als bestuur erg verheugd waren dat een zestal leden van Dante Alighieri Sittard de taak op zich hadden genomen om ons allemaal te voorzien van hapjes en drankjes. Dit alles was zeer smaakvol en complimenten en dank zijn dan ook zeker op zijn plaats.
Tevens maak ik hier ook graag van de gelegenheid gebruik om Arthur Geelen en de “kroew” te bedanken voor hun inspanningen tijdens de lezingen. Zonder hen zouden deze avonden er zeker anders uit zien! Dus dank daarvoor Arthur, Lian en Ivo.