Over Pausen als rotsen en Pausen als kiezelsteentjes / door dr. Math Osseforth, Hendrik ido Ambacht, 31 januari 2020

Aansluitend aan de Jaarvergadering heeft de heer Osseforth een geweldig interessante lezing over Pausen & Vaticaan gehouden.
De Paus is van oudsher het hoofd van de kerk en na Simon Petrus als eerste Paus hebben 265 opvolgers die verantwoordelijkheid op zich genomen. Maar voor sommigen was dat makkelijker en succesvoller dan voor anderen. Hun processie door de eeuwen is een bont verhaal van politiek, geschiedenis en kunst, van kruistochten en concilies, een verhaal dat Europa heeft gevormd vanuit de stad van Augustus en Tiberius. Math Osseforth wist (in alweer zijn derde lezing voor ons comitate) zijn gehoor geïnteresseerd aan de stoel te kluisteren! Met als mooie afsluiter het verhaal van zijn persoonlijk bezoek aan de Duitse Paus Benedictus XVI naar aanleiding van zijn proefschrift 'Friendship in Saint Augustine's Confessions'. Dit was het thema van zijn promotie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam tot Doctor in de Letteren in 2017.