Alla scoperta del Colosseo / door Mauro Poma, 16 november 2018

Op vrijdagavond 16 november j.l. heeft de heer Mauro Poma uit Utrecht een bijzondere lezing gegeven aan de leden, introducees en cursisten van onze vereniging .
De lezing, oftewel la conferenza, was dit keer extra bijzonder omdat deze volledig in de Italiaanse taal werd gegeven. Het onderwerp “Alla scoperta del Colosseo”, betreft een essay van zijn hand over het befaamde Colosseum in Rome. Dit jaar is het essay ook in de Engelse taal gepubliceerd, maar vanzelfsprekend was deze avond het Italiaans de voertaal. Omdat we als vereniging de Italiaanse taal en cultuur een warm hart toedragen en bovendien onze cursisten wilden “verleiden” om ook de lezingen eens te bezoeken, is door het bestuur de keuze gemaakt om dit seizoen één keer een lezing in het Italiaans te presenteren.
En het was erg plezierig om te constateren dat de animo voor deze avond bijzonder groot was! Niet alleen onze vertrouwde leden, maar ook extra introducees, cursisten en docenten waren aanwezig.
Ik wil hierbij dan ook zeker namens het hele bestuur onze dank uitspreken voor de aandacht en specifieke voorbereiding die de docenten en cursisten hebben gehad om de lezing een succes te maken.
En dat succes is mede te danken aan de manier waarop de heer Poma zijn presentatie heeft gehouden. Hij heeft de toehoorders op een zeer toegankelijke, begrijpelijke manier en bovendien langzaam sprekend, meegenomen in de geschiedenis van “Il Colosseo”. Feitelijk is de naam Colosseo onjuist. Anfiteatro Flavio is in werkelijkheid de naam van dit imposante bouwwerk dat op de plaats terecht is gekomen waar ooit een meer was.
Tijdens de lezing kwam naar voren waarom er op de bodem van Il Collosseo zand ligt ( absorptie van bloed en stabiliteit gladiatoren), hoe de kelders zijn opgebouwd, hoe een programma van de gladiatoren eruit zag en welke dieren allemaal een rol speelden tijdens het spektakelstuk.
Als bestuur waren we erg benieuwd hoe de reacties zouden zijn op deze Italiaanse lezing. Hoewel er vooraf wat bezorgde vragen via de mail binnen kwamen of dit een nieuwe koers was van de vereniging, waren na afloop de reacties erg positief. We hebben als bestuur zeker niet de behoefte om een totaal nieuwe richting in te slaan en de lezingen voortaan in het Italiaans te gaan houden. We zijn echter wel van mening dat we ons aanbod zo breed mogelijk dienen te hebben en daar past een incidentele lezing in het Italiaans heel goed bij, mits op een toegankelijke en begrijpelijke manier gepresenteerd.
De heer Poma is daar in ieder geval bijzonder goed in geslaagd!

7