Dante en de Goddelijke Komedie - door Louis Teunissen, Maastricht, 14 september 2018

Op deze vrijdagavond gaf de heer Louis Teunissen een bevlogen lezing over Dante en zijn meesterkunstwerk ‘La Divina Commedia’. Tijdens deze lezing werd er een uitgebreide toelichting gegeven over het leven van Dante, zijn politieke loopbaan, zijn droom over een verenigd Italië, de herontdekking van het christelijk geloof, zijn intellectuele ontwikkeling en zijn grote liefde voor Beatrice.
Dit alles wat een rol speelde in het leven van Dante, heeft geleid tot één der grootste kunstwerken ooit gemaakt. Het gedicht dat bestaat uit ongeveer 13.000 regels, is geschreven in drievoudig kettingrijm en bestaat uit 100 canto’s ( liederen) en beschrijft de reis van Dante door de Hel, de tocht die verder gaat over de Louteringsberg om te eindigen in het Paradijs.
“La Divina Commedia” heeft door de eeuwen heen duizenden kunstenaars geïnspireerd en heeft miljoenen mensen aangesproken. Dit toch vrij ingewikkelde literaire kunstwerk, werd op een  toegankelijke en aansprekende manier door de heer Teunissen uitgelegd. Zelf las Louis ‘La Divina Commedia’ voor de 1e keer in zijn 20ste levensjaar en werd gegrepen door dit betekenisvolle werk.
Wat deze avond duidelijk merkbaar was, is dat Dante en zijn Goddelijke Komedie, op een positieve manier helemaal verweven zit in de persoon Louis. De passie waarmee hij ons allen meenam in de canto’s en de bevlogen manier van spreken, werd goed op waarde geschat en de positieve reacties na afloop lieten daar ook geen misverstand over bestaan.
Opvallend was dit keer dat er een hoger aantal introducéés aanwezig was dan normaal. Zo blijkt maar weer dat de naamgever van onze vereniging nog steeds van invloed is op de omgeving en het hier en nu. Een mooie lezing, goed verzorgd en zeer toepasselijk als onderwerp voor onze vereniging.
Grazie mille!

NB: voor de liefhebber nog even het rijmschema van ‘La Divina Commedia’:
A-B-A, B-C-B, C-D-C, D-E-D