Giordano Bruno - Uomo Universalis uit de Renaissance - door Bart Jan de Graaf, Sittard, 18 mei 2018

In de Renaissance was het niet in eerste instantie een nieuwe kunst en architectuur, maar eerst en vooral een nieuwe geestesgesteldheid die haar intrede deed, een nieuwe manier van denken en interpreteren. De belangrijkste inspiratiebron daarvoor bestond uit de herontdekte schatkamer van literaire en filosofische meesterwerken uit de klassieke oudheid.
Bart Jan de Graaf vertelde deze avond voor ruim 90 aanwezigen bij deze lezing op een zeer kundige manier over de denker Giordano Bruno (1548 - 1600). Bruno vertegenwoordigde een hardnekkige onderstroom in het westerse denken: de hermetische traditie. Bruno geloofde dat het goddelijke en de natuur samenvallen; ketterse ideeën, waarvoor hij  in 1600 wordt verbrand.
Bart Jan is als freelancer werkzaam en geeft cursussen met een cultuur- en ideeënhistorische inhoud, organiseert tentoonstellingen en is betrokken bij diverse activiteiten die onder de brede noemer ‘cultuureducatie’ zijn samen te vatten.