Langs de Via Belgica van Heerlen naar Rimburg door Sjef Born?, Vrijdag 8 september 2017

Ons lid Sjef Born uit Brunssum hield een lezing over de Via Belgica. Gekleed als een Romeinse koopman presenteerde hij een goed verhaal over de route van Heerlen naar Rimburg.
Tijdens de lezing werd niet alleen in gegaan op de aanleg en de loop van de weg, maar ook op wat men aantrof  langs de weg: een Romeinse villa, een grafsteen, een badhuis, Romeinse munten etc.
Er werd stilgestaan op een aantal plaatsen waar deze belangrijke Romeinse vondsten gedaan zijn. Kortom: Sjef schetste een heel goed beeld van de aanleg van de weg en het leven langs deze weg in de Romeinse tijd. Kortom: heel kundig en leerzaam!