Società Dante Alighieri

Regioni Minerarie del Limburgo Comitato Sittard-Geleen

SocietàDante Alighieri

home vereniging & bestuur taallessen fotoalbums overige comitati links contact
SocietàDante Alighieri

Taal en conversatie cursussen.

Taalcursussen en conversatiegroepen

Dante Sittard-Geleen biedt mogelijkheden voor taalcursussen op verschillende niveaus. Ons programma is zo opgezet, dat u desgewenst zes achtereenvolgende jaren lessen kunt volgen en zo uw kennis en vaardigheid op een steeds hoger peil brengt. Hoe lang u doorgaat beslist u natuurlijk zelf. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan conversatiegroepen.

De cursussen worden gegeven door gekwalificeerde docenten. Sommige hebben Italiaans als moedertaal, andere het Nederlands.

Het cursusjaar loopt van oktober tot en met april en omvat 25 lessen van anderhalf uur. Er wordt aandacht besteed aan de grammatica en gewerkt aan de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van lezen, luisteren, schrijven en spreken. Natuurlijk komt in de lessen ook de Italiaanse cultuur in de volle breedte aan bod.

De prijs van de beginnerscursus en de gevorderdencursussen bedraagt € 192,50. Deze prijs is inclusief de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging (€ 17,50); u kunt dus ook de lezingen en dergelijke op alle Dante-avonden bijwonen. De kosten van het lesmateriaal zijn niet inbegrepen.

Elk jaar wordt begin september een open dag georganiseerd, waarop u meer informatie kunt krijgen over de cursussen. Deze open dagen worden aangekondigd op de website. Ook kunt u informatie vragen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar een van de cursuscoördinatoren: secretariaat@dante-alighieri-sittard.nl Marion Wagemans, tel. 06-22669802 of Alfons Caris, tel. 06-83797451.

Korting voor studenten en scholieren

Studenten en scholieren kunnen aan de cursus deelnemen tegen gereduceerd tarief; voor hen bedraagt de prijs € 105 inclusief € 17,50 lidmaatschap en exclusief kosten van lesmateriaal.

PLIDA-examen

De Dante Alighieri-organisatie kent een eigen examensysteem, PLIDA genaamd. In Nederland kunt u aan PLIDA-examens deelnemen via de afdeling Leiden/Den Haag.  Informatie hierover vindt u op www.dante-alighieri.nl.

On-line inschrijven.