<i>in memoriam</i>
<i>in memoriam</i>
  • © 2020 Società Dante Alighieri - comitato Regioni Minerarie del Limburgo - Sittard-Geleen contact 0

in memoriam

in memoriamSittard, 31 oktober 2020

Beste leden, cursisten en bezoekers van onze website,

Dit weekend bereikte ons het trieste bericht dat oud-voorzitter en (mede)grondlegger van Dante Alighieri Sittard-Geleen, de heer Piet Meessen, na een kort ziekbed is overleden.

We herinneren ons Piet als een zeer betrokken en bevlogen man die met zijn kennis over Italië in al zijn facetten, een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de vereniging. De laatste maanden zagen we Piet al minder verschijnen tijdens de lezingen en moesten we zijn inbreng, mooie ervaringen en verhalen al missen.

Het is pas 2 jaar geleden dat hij afscheid van Dante heeft genomen. De Giornata die we in dat jaar hebben georganiseerd en waar hij ontzettend naar uitkeek, vond hij tegelijkertijd een goed moment om het voorzitterschap over te dragen.

Het huidige bestuur zal zijn inzet niet vergeten.