<i>privacy verklaring</i>
<i>privacy verklaring</i>
  • © 2024 Società Dante Alighieri - comitato Regioni Minerarie del Limburgo - Sittard-Geleen contact 0

privacy verklaring

PRIVACY VERKLARINGPERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Società Dante Alighieri Regioni Minerarie del Limburgo Comitato Sittard-Geleen (in de loop van de tekst Dante Alighieri Sittard-Geleen genoemd) kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dante Alighieri Sittard-Geleen verstrekt.

Dante Alighieri Sittard-Geleen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM DANTE ALIGHIERI SITTARD-GELEEN GEGEVENS NODIG HEEFT
Dante Alighieri Sittard-Geleen verwerkt uw persoonsgegevens om u in het kader van de ledenadministratie/lidmaatschap van de vereniging te kunnen informeren aangaande activiteiten van de vereniging (voor verzending van het convocaat en voor het verstrekken van andere Dante-gerelateerde informatie).

HOE LANG DANTE ALIGHIERI SITTARD-GELEEN GEGEVENS BEWAART
Dante Alighieri Sittard-Geleen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen verenigingslidmaatschap met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Dante Alighieri Sittard-Geleen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@dante-alighieri-sittard.nl. Dante Alighieri Sittard-Geleen zal zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Dante Alighieri Sittard-Geleen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de website van Dante Alighieri Sittard-Geleen zal de komende maanden onderzoek worden gedaan naar de meest optimale bescherming om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dante Alighieri Sittard-Geleen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dante Alighieri Sittard-Geleen via secretariaat@dante-alighieri-sittard.nl.

http://www.dante-alighieri-sittard.nl is een website van Dante Alighieri Sittard-Geleen.

Dante Alighieri Sittard-Geleen is als volgt te bereiken:

Postadres: Westlandstraat 5, 6137 KE Sittard
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40189603