<i>taallessen</i>
<i>taallessen</i>
  • © 2024 Società Dante Alighieri - comitato Regioni Minerarie del Limburgo - Sittard-Geleen contact 0

taallessen


Taalcursussen en conversatiegroepen:


Dante Alighieri Sittard heeft een cursusaanbod op verschillende niveaus. Het programma is zo opgezet, dat je meerdere achtereenvolgende jaren lessen kunt volgen en op die manier je kennis en vaardigheid op een steeds hoger peil brengt. In de eerste twee jaar werk je toe naar ERK-niveau A1, in het derde en vierde jaar naar A2 en in het vijfde en zesde jaar naar B1. Tevens zijn er diverse conversatiegroepen waarin de nadruk ligt op de spreek- en luistervaardigheid.

De cursussen worden gegeven door gekwalificeerde docenten met goede didactische vaardigheden. Sommige docenten zijn Italiaans native speaker.

Een cursusjaar loopt van eind september tot en met medio april en omvat 25 lessen van anderhalf uur. De lessen worden in de avonduren gegeven op de locatie van Trevianum Scholengroep, ingang Havikstraat te Sittard.

In alle lessen wordt aandacht besteed aan de grammatica en aan spreek- en luistervaardigheid. Ook komt de schrijf- en leesvaardigheid aan bod. De Italiaanse cultuur is als een rode draad in de lessen verweven.

Voor het seizoen 2023/2024 bedragen de kosten van de cursus € 205,00. Dat is exclusief € 17,50 per jaar lidmaatschapsgeld van onze vereniging. Totaal dus € 222,50.

De beginnersgroepen starten komend seizoen met de methode Allegro Nuovo. De kosten van het lesmateriaal zijn niet inbegrepen in de cursuskosten. Meer informatie over het cursusboek (€ 34,50) is te vinden via deze link. Naast het tekstboek wordt er ook gebruik gemaakt van een werkboek (€ 27,95). Meer info over het werkboek via deze link.

Het lesrooster vinden jullie via deze link.