<i>cursusaanbod</i>
<i>cursusaanbod</i>
  • © 2021 Società Dante Alighieri - comitato Regioni Minerarie del Limburgo - Sittard-Geleen contact 0

cursusaanbod

Taalcursussen en conversatiegroepen:

Dante Alighieri Sittard heeft een cursusaanbod op verschillende niveaus. Het programma is zo opgezet, dat je meerdere achtereenvolgende jaren lessen kunt volgen en op die manier je kennis en vaardigheid op een steeds hoger peil brengt. In de eerste twee jaar werk je toe naar ERK-niveau A1, in het derde en vierde jaar naar A2 en in het vijfde en zesde jaar naar B1. Tevens zijn er diverse conversatiegroepen waarin de nadruk ligt op de spreek- en luistervaardigheid.
De cursussen worden gegeven door gekwalificeerde docenten met goede didactische vaardigheden. Sommige docenten zijn Italiaans native speaker.
Als cursusmateriaal wordt de leergang Con Piacere gebruikt. Deze leergang bestaat uit drie delen met steeds een werkboek en een tekstboek. Met één deel kun je twee cursusjaren vooruit. Informatie over Con Piacere vind je onder andere op www.intertaal.nl.
Een cursusjaar loopt van eind september/ begin oktober tot en met medio april en omvat 25 lessen van anderhalf uur. De lessen worden in de avonduren gegeven op de locatie van Trevianum Scholengroep, ingang Havikstraat te Sittard. In alle lessen wordt aandacht besteed aan de grammatica en aan spreek- en luistervaardigheid. Ook komt de schrijf- en leesvaardigheid aan bod. De Italiaanse cultuur is als een rode draad in de lessen verweven.
De kosten van een cursusjaar bedraagt voor alle groepen, dus ook de conversatiegroepen, €175,00. Deze prijs is exclusief de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging. Hiervoor betaal je nog eens € 17,50. Dankzij het lidmaatschap kun je alle lezingen, die door de vereniging worden georganiseerd, (6 à 8 per seizoen) gratis bijwonen. De kosten van het lesmateriaal (tekst- en werkboeken) zijn overigens niet in de prijs van de cursus inbegrepen.
Elk jaar wordt eind augustus/begin september een open dag georganiseerd. Naast de cursuscoördinatoren zijn dan diverse docenten aanwezig die je van informatie over het cursusaanbod kunnen voorzien en vragen kunnen beantwoorden. Ook kun je het lesmateriaal inzien.
Wil je eventueel aanvullende informatie, dan kun je een e-mail sturen naar het secretariaat van de vereniging. Het adres hiervan is secretariaat@dante-alighieri-sittard.nl
Ook is het mogelijk om cursuscoördinator Alfons Caris te bellen op nummer 06-83797451.


Korting voor studenten en scholieren:
Studenten en scholieren kunnen aan de cursus deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Voor hen bedraagt de prijs € 105,00, exclusief het lidmaatschap (€ 17,50).


PLIDA-examen:
U kunt het kennisniveau van de Italiaanse taal middels het PLIDA examen laten certificeren. Dante Alighieri Leiden/Den Haag is een erkend centrum voor de PLIDA certificaten. Om een PLIDA examen te kunnen afleggen dient u lid te zijn van één van de verenigingen in Nederland. Er worden 6 verschillende competentie- en kennisniveaus gehanteerd: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Het aanmelden voor de officiële PLIDA examens vindt altijd plaats op jaarlijks vastgestelde data. Inschrijven kan via de webpagina van Dante Alighieri Leiden/Den Haag.


zeker t/m dinsdag 2 maart 2021 kunnen de lessen vanwege lockdown niet plaatsvinden